A Tolvajbanda megállítja a gyorsvonatot, és a főnök kiadja a parancsot:

  • A férfiakat kifosztani, a nőket megbecsteleníteni.
    Az egyik rabló azt mondja:
  • Főnök, talán a nőket ne bántsuk.
    Ebben a pillanatban kiszól egy női hang:
  • Maga csak ne avatkozzék bele a főnök dolgába!